Елит Прес блог

Интерфейс тетрадка за Уеб дизайн

by admin on Nov.19, 2010, under Печат

Проект за бележник “UXPin”, целящ да улесни разработването на уеб сайтове. Тетрадката е окомплектована със стикер коплект и интерфейс елементи(бутони и блокове) и повече от 50 страници в браузър формат. Възможно е да се пренареждат обектите в случай на промяна на идеята.


Leave a Reply

Търсите нещо?

Използвайте формата по долу за търсите в сайта:

Линкове

Архиви

Хронология на статиите...